ซ่อมบำรุง ( Maintenance )

 

           ระบบไฟฟ้า

    การ Renovate เป็นการยืดอายุของตัวที่อยู่อาศัยให้นานขึ้น ซึ่งควรทำการปรับปรุงบ้าน ทุกๆ 10 - 20 ปี ก็จะทำให้ที่อยู่อาศัยสามารถใช้งานไปได้ยาวนานและปลอดภัย เพราะการ Renovate บ้านหรือโรงงาน นอกจากการแก้ไขแบบแผนผังต่างๆแล้ว ยังต้องดูในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านหรือโรงงานใหม่หมด  เพื่อสร้างความปลอดภัย จึงต้องสำรวจการทำงานของระบบไฟฟ้า ซึ่งหากสายไฟเก่ามากๆ หรือด้อยคุณภาพ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือ ภาวะไฟรั่วขึ้นได้ ซึ่งการ Renovate บ้านหรือโรงงานใหม่ก็เป็นการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหลังเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้ผู้พักอาศัยนั่นเอง  โดยทั้งนี้จำเป็นต้องให้ทีมผู้เชี่ยวชาญ ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลเรื่องการ Renovate ระบบไฟฟ้าทั้งหมด เพราะเรื่องระบบไฟฟ้าต่างๆมีความอันตรายอย่างมาก จึงต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญและประสบการณ์อันยาวนาน

 

           ระบบท่อ

    การใช้งานอุปกรณ์ท่อสำหรับงานชนิดต่างๆ จำเป็นต้องคอยตรวจเช็คการรั่วซึมอยู่เสมอ โดยเฉพาะอุปกรณ์ วาวล์และข้อต่อตามจุดต่างๆซึ่งจะมีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี เมื่อข้อต่อหรือวาวล์เสื่อมสภาพ ก็จะส่งผลให้เกิดรอยรั่ว ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะงานในส่วนของระบบแก๊ส  ซึ่งทางบริษัทฯมีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญและมีประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป