เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าสำรองทำงานเมื่อระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง จึงควรมีความพร้อมใช้งานเสมอ การดูแลเป็นประจำจะทำให้เครื่องพร้อมทำงาน  หรืออาจจะแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทันก่อนไฟฟ้าดับจริง ทั้งนี้บริษัทฯ มีบริการหลายรายการ เพื่อความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ดังนี้

  • จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 - 3000 kva  

  • ติดตั้ง เคลื่อนย้ายและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

  • ติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

  • บริการตรวจเช็คเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม  

  • บริการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามวาระ

  • บริการรับพันขดลวดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

  • บริการติดตั้งระบบเก็บเสียงสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

  • บริการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย LOAD BANK

  • บริการเปลี่ยนชุดควบคุม, ชุด ATS

ทางบริษัทฯ มีสินค้าให้เลือกดังนี้